Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hírek, események

Álláspályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Álláspályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Álláspályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Gyula Város Egyesített Óvodája

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyula Város Egyesített Óvodája

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Leiningen utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra, melyből kötött munkaidejét (heti 32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
  • Iskolai végzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
  • Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 04.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Egyesített Óvodája címére történő megküldésével (5700 Gyula, Leiningen utca 4. (Pf. 82.). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-390/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Helyben szokásos módon - 2022. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázót telefonon értesítjük. A nem nyertes pályázatok az elbírálást követően 2022.10.25-ig átvehetők Gyula Város Egyesített Óvodája Titkárságán (5700 Gyula, Leiningen utca 4.). Ezt követően a pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyveo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza