Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Bemutatkozik az óvodánk

Kedves Szülők!
Engedjék meg, hogy röviden bemutassam Önöknek Gyula Város Egyesített Óvodáját, mely szerkezeti felépítését tekintve egy székhelyintézményből és 7 tagintézményből áll.
Gyula Város Önkormányzata számára mindig nagyon fontos volt, hogy óvodái megfelelő feltételek mellett működhessenek! Ennek köszönhetően a 8 óvoda a város különböző területein részben, vagy teljesen felújított állapotban várja szeptember elsejétől a 2,5 és 3 életévüket betöltött gyermekeket.
Nevelésfilozófiánkban elsődlegesnek tekintjük a nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtését, melyben a gyermekek egyéni képességeik, szükségleteik szerint neveljük, fejlesztjük.
Pedagógiai programunk az óvodáskor jellemző tevékenységeire, a játékra, mozgásra, cselekvésbe ágyazott tanulásra épül. Kiemelt figyelmet kap a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, a külső világ tevékeny megismerése, környezetvédelem, hagyományok ápolása, kommunikáció. A tagintézmények pedagógiai programja alapjaiban azonos, de külön-külön arculattal rendelkeznek, mindegyik más-más nevelési területet hangsúlyoz.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátását, fejlesztését öt tagintézményünkben – Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda, Galbácskerti Óvoda, Gyulavári Óvoda, Mágocsi Úti Óvoda, Törökzugi Óvoda - a tolerancia, az elfogadás jegyében végezzük.
Az óvoda a családi nevelést segítő, arra épülő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el. Tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, s ebben legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük Önöket!
Az óvodaválasztás a fontos szülői döntések egyike. Ebben a nehéz feladatban szeretnénk most Önöknek segítséget nyújtani, bemutatkozó kis füzetünkkel.
Ha bizalmukkal megtisztelnek, kérem az online jelentkezési lapot töltsék ki, abban lehetőségük van megjelölni az Önök által választott óvodát.
Makráné Gombkötő Zita
intézményvezető