Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Ewoldt Eliz Óvoda

Tagintézmény-igazgató: Petrovszki Eszter
Bemutatkozás:
Az Ewoldt Elíz Óvoda városunk első óvodái közé tartozik, 1893-ban építették, alapítója nevét viseli. 1993-ban jelentős felújítás révén tornaszobával bővült az épület.
Óvodánk jellegzetes környezetét az adja, hogy közvetlen az Élővíz-csatorna partján található, a város központjában. A sajátos környezeti adottság (több természetvédelmi terület) jó lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekekben megalapozódjon a környezettudatos magatartás, a természethez fűződő pozitív viszony. Ezért választottuk kiemelt nevelési feladatunknak, hogy megláttassuk a gyermekekkel a környezet szépségét. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn, kihasználjuk a helyi adottságainkat és aktív részesei próbálunk lenni a természetnek. Amikor csak tehetjük, megfigyeljük a növény és állatvilágot. Hagyománnyá vált óvodánkban az évszakonkénti kirándulás az Erdei Óvodába. Rendszeres, - gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodó – változatos tevékenységekkel biztosítjuk,- családias szeretetteljes légkörben- a gyermekek érzelmi biztonságát, ismereteik bővítését. Jól felszerelt eszközökkel segítjük a folyamatos tapasztalatszerzést, fejlesztést, 2 csoportos óvodánkban 4 óvodapedagógus irányításával. A csoportok részben osztottak, kis-középső és középső-nagycsoportos korúakra. Célunk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése konkrét tapasztalatszerzés útján, amelynek eredményeként szociálisan, érzelmileg és értelmileg megfelelően fejlett gyermekek kerülnek iskolába.
Udvarunkon lévő játékeszközök jól szolgálják a mindennapos mozgást, szabadtéri játékot.
Nevelőmunkánkat nagyban segíti a szülők együttműködő készsége. Szülőkkel közös programokat szervezünk: pl. vitaminnap, Karácsonyi játszóház, farsang, családi sportnap, gyermeknap, évzáró.
Fontos számunkra a játék elsődlegessége, a gyermekek érzelmi biztonsága, a játékba integrált tanulás, a mozgás, a frissítő természet.
Az egészséges életmód megalapozása érdekében lehetőségük van a gyerekeknek az „Úszó-Óvoda” program keretében részt venni úszás oktatásban, heti két alkalommal a Gyulai Várfürdőben.
 

Galéria

Környezetvédelmi Világnap az Ewoldt Elíz Óvodában:
 • ismerkedtünk a lovakkal
 • egészségünk érdekében zöldséget fogyasztottunk (saját termésű zöldborsót),
 • természet megfigyelő sétát tettünk a Csiga-kertbe
 • kialakítottuk a gyerekekkel a saját fűszerkertünket az óvoda udvarán

Alapítvány

Neve: Gyulai "Pálffy úti" Micimackó Óvodai Alapítvány
Adószáma: 18376689-1-04
Kapcsolattartó: Szabuka-Kozma Zita
Az Alapítvány tevékenysége, közérdekű célja:
 1. Az Ewoldt Elíz óvoda gyermekeinek harmonikus fejlődését szolgáló nevelés tárgyi és szellemi feltételeihez szükséges pénzügyi források megteremtése, melyet pályázati források, az adó 1 % és szülői támogatásból egyéb külső támogatóktól biztosítunk.
 2. A természet és élet közeli személyiségközpontú nevelési programok és módszerek folyamatos működésének támogatása, melyet kirándulások, természetjárások, erdei óvodai programok szervezésével - egyúttal segítette, a gyermekek egészségének megőrzését, és a természet és környezetvédelem fontosságának megismerését, a szakmai  közösségi programok megvalósítását az alapítvány.
 3. Szülők felkészítése a sikeres szülői szerepre. Tréningek, előadások szervezésének támogatása, évek óta szervezünk az általunk támogatott intézménnyel kapcsolatban álló szülőknek tájékoztató, ismeretnyújtó és módszertani előadásokat ( pl. a gyermekek nevelésében hasznos   egészséges táplálkozásról, mozgásról, közlekedésről, környezetvédelem jelentőségéről stb.) programokat.
 4. A nevelés feltételeinek, eszközrendszerének jobbítása, fejlesztése, - a nevelésben résztvevő pedagógusok továbbképzésekben való részvételének támogatása pályázatok szakmai pályázati lehetőségek keresésével segítjük, segítettük, az 1%-ból befolyt összegből igyekeztünk az eszköz rendszert bővíteni.
 5. Felszerelési tárgyak, játékok, munka-, oktatástechnikai eszközök oktató- nevelő munkához szükséges eszközök, sportszerek pótlása, szülői támogatásból, pályázatokból igyekeztünk megvalósítani.
 6. Az óvodai csoportszobák bútorzatának felújítása, egyéb támogatókkal  együttműködve segítette az alapítvány pályázatokon keresztül az általa támogatott intézmény beszerzését.

További eredményeink: 
Óvodánk eszközrendszere (játék, sportszer, vizuális stb.) folyamatosan megújul.
 • A gyermekeket kreatív, szakmailag folyamatosan fejlődő, gyermekszerető - hivatástudattal rendelkező, ön- és egyéb külső továbbképzésen résztvevő pedagógusok nevelik, melyet továbbképzési lehetőségek keresésével segített az alapítvány.
 • Az elmúlt évben is évszakonként rendszeres erdei óvoda kirándulások, természet megfigyelőséták szervezését folyamatosan támogattuk, közösségi események, az egészség  megőrzését támogató rendszeres mozgást, levegőzést biztosító programok szervezését segítettük.
 • A szülői szerepre felkészülést segítettük, közös programok szervezésével (vitaminnap, családi nap).
 • Az elmúlt évben külső támogatással, az általunk támogatott intézmény csoportszobájába új gyermek bútorokat szereztünk be.
 • Magán személyek kis összegű támogatásai segítették az alapítvány munkáját, a gyermekek személyiségének fejlődését szolgáló eszközök vásárlását.

Kapcsolat

Petrovszki Eszter - Tagintézmény-igazgató

5700 Gyula, Pálffy utca 5.

ewoldtelizovi@gmail.com

+36-66-642-532 / +36-30-228-7236