Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Galbácskerti Óvoda

Tagintézmény-igazgató: Horváthné Sarkadi Ildikó
Bemutatkozás:

Hitvallásunk:
„Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető
 csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség,                   
 hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,   
 segítve, de szabadon.”

A Galbácskerti városrész gyermekei számára az akkori nevén Szent István Otthont báró Apor Vilmos építtette a hívek adományaiból 1939-ben. Az óvoda kezdetben Napközi otthonként működött. A Szent István Otthon később összenyitható termei, kis kápolnája misére várta az itt lakókat, míg a háború engedte.
A háború után a körülmények javulásakor ismét gyermekek népesítették be az épületet. Az egyház irányítása alatt állt 1948-ig.
Egy csoportos óvodaként működött 1967-ig, ezután két csoportos lett, 1981-től három csoportos óvodaként működött, melyből egy csoport az emeleti részen kapott helyet. 1987-ben történt felújítása után mindhárom csoportszoba a földszinten kapott helyet a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel.
2019-ben az óvoda teljes átépítésen esett át. Az emeleten kapott helyet a több funkciós 100 m2-es tornaterem, így az óvoda maximálisan megfelel a mai kor elvárásainak. Udvarunk is jelentős területtel bővült, helyet biztosítva a mozgás különböző formáinak, valamint a természet megismerésének.    
Az óvoda az életkor függvényében kis- középső és nagy, 3 homogén csoporttal működő, családias hangulatú városszéli óvoda. Nyugodt, barátságos környezetben, együttműködő, segítőkész szülőkkel, 6 főiskolai végzettségű óvodapedagógussal, melyek közül szakvizsgával 3 rendelkezik, 3 szakképzett dajkával, 1 pedagógiai asszisztenssel stabil testületet alkot.
A 90-es évek elején megismertük Celestin Freinet – Francia reformpedagógus- pedagógiáját, melyet teljes mértékben magunkénak éreztünk és 1993 óta e pedagógia szellemében neveljük az óvodába járó gyermekeket. Közös tapasztalat eredményeként a foglalkozási ágak feloldásával a játékban történő komplex ismeretnyújtásra, a természetben történő tapasztalásokra, közös élményekre, a gyermek alkotó szabadságára építünk. Kiemelten foglalkozunk a környezet – és természetvédelemre neveléssel, a környezettudatos magatartás megalapozásával. Beépítjük a néphagyományokat, hagyománnyá vált szokásokat az óvoda életébe /Márton napi vásár, Apák napja, Kikelet Parti, Szülők klubja/.
A Freinet pedagógia lényege:
„meghatározott pedagógiai alapelveknek, technikákon, speciális Freinet technikákon keresztül való érvényesülése.”
A Freinet pedagógia legfontosabb alapelvei:
 • Természet közeliség
 • Élet közeliség
 • Tevékenységközpontúság
  • szabad munkálkodás,
  • szabad alkotás, önkifejezés
Az óvodapedagógus a gyermek természetes kíváncsiságára építve nyitja ki a világot a gyermek előtt.

„Hagyja szabadon megnyilvánulni a legkevesebb kényszerrel, hogy éreztesse vele gazdagságát és felismertesse értékeit.”
(Freinet-vel könnyebb szöveggyűjtemény. Esztergom 1990. 3. oldal)

Az óvoda 1997 óta tagja a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomnak. Környezettudatos, a természet értékeire kiemelten odafigyelő, védő tevékenységünkért 2012-ben megkaptuk a Zöld Szíves Óvoda címet. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2004-ben Madárbarát Óvodának választott. Mindkét címet büszkén viseljük.  
A Cérnahang Óvodai Alapítványt 1995-ben szülők hívták és tartják életre, mely anyagi támogatással segíti az óvoda tárgyi feltételeink jobbítását, biztosítja pedagógiai programunk színvonalas működését, megvalósítását.

Galéria

Óvodánk
Életképek
Csoportjaink

Alapítvány

Neve: CÉRNAHANG Óvodai Alapítvány
Adószáma: 18375145-1-04
Számlaszáma: 11733027-20037161
Tel.: 06-66-639-594
Mobil: +36-30-229-0338
E-mail : galbacskertiovoda@gmail.com

Bemutatkozás:
Alapítványunk 1995 évben a Galbácskerti Óvodáért tenni akaró szülők és óvodai dolgozók összefogásából született.
1998 jan.01 óta jogállása: Közhasznú.
Alkalmazottja nincs, kuratóriumi tagok, tisztségviselők és a segítők működtetik.
Az alapítvány kuratóriumi tagjai:
Elnöke: Dr. Havassy Péter
Képviselői: Hack Mártonné, Nagy Imréné

Céljai között szerepel:
 • Az óvoda tárgyi és szellemi feltételrendszerének jobbítása
 • Az óvodai élet megújításának - a gyermek és személyiség központú pedagógiák, nevelési módszerek bevezetésének és működtetésének - támogatása.
 • A családi nevelés segítése
 • Pedagógusok továbbképzésének támogatása
 • Környezettudatos, természetvédő szemlélet terjesztése
E célokkal összhangban tájékoztat, szervez és anyagiakkal is támogatja az óvoda közösségformáló törekvéseit, részt vállal az óvoda mindennapi életében, segíti a nyitott szellemű, családias és barátságos óvodai környezet fenntartását, kapcsolatok építését, s egyben az óvoda szűkebb és tágabb környezetének szemléletformálását.
Mindennek az anyagi alapját egyéni befizetések, pályázatok, jótékonysági rendezvények és az adó 1%-a adja.
 

Kapcsolat

Horváthné Sarkadi Ildikó - Tagintézmény-igazgató

5700 Gyula, Temesvári út 47.

galbacskertiovoda@gmail.com

+36-66-639-594 / +36-30-229-0338