Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Béke Sugárúti Óvoda

Tagintézmény-igazgató: Enyediné Nagy Krisztina
Bemutatkozás:
 
Óvodánk a városközponthoz közeli területen fekszik, közlekedési szempontból is jól megközelíthető helyen.
A dekoratív, patinás épület, jellegét megtartva a 2010-ben felújítás révén a mai igényeknek megfelelő korszerű és egészséges környezetet biztosít a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődéséhez. A tágas belső tér megfelelő kényelmet biztosít az itt működő 4 homogén és 1 heterogén életkorú csoport részére.
2014-ben a megyében ma is egyedülálló közlekedési parkunk teljes felújítása is megtörtént.
Az 5200 négyzetméteren elterülő parkban, a védett öreg hárs, - mogyoró - és japánakácfák, ginko biloba fák, örökzöldek védőn bontják szét lombjaikat a gyermekek feje fölött, védik őket a külvilág zajától és tiszta levegőt biztosítanak egész évben számukra.
A park növényeinek, az itt fészkelő madaraknak védelme, a bogarak, rovarok folyamatos megfigyelhetősége - a Bogár-hotel-, számtalan felfedezésre csábítja a gyermekeket.
Az udvarunk nagy, füves terét több részre bontja – a programunk egyik célkitűzésének megvalósításához nélkülözhetetlen - közlekedési játszóparkunk, amelyet gazdagítanak a „Mini Város” házai és a Gyulai Várat imitáló többfunkciós mászóka. Fűszerkertünk madár, lepke és bogár barát kialakításával óvodásaink közelről is megtapasztalhatják az élőlények mozgását, itatóból ivását. Mérőeszközeink segítik a gyermekek megfigyeléseit, megmérhetjük a csapadékvíz mennyiségét, a szél erősségét, a barométer változásait. Komposztálókba gyűjtjük közösen a lehulló leveleket, gallyakat, melyekhez bővíthető számban állnak rendelkezésünkre a gyermek kerti szerszámok.

A gyermekek a téli időszakban is rendszeresen tartózkodnak a szabadban. Rossz idő esetén - az egészségmegőrzés érdekében - fedett terasz biztosít levegőzési lehetőséget a csoportoknak. A programunk megvalósításához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. Tornaeszközeink, udvarunk hozzájárul a gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítéséhez.

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmény erejével megteremtjük a hagyományokat és megismertetjük a gyermekeket szűkebb és tágabb környezetükkel, elősegítjük nemzeti identitástudatuk kialakulását.
Véleményünk szerint szükség van arra, hogy az ünnepek és mindennapok elváljanak egymástól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek, a színvonalas, értéket közvetítő programok. Az érzelmi ráhangolódást a magyar gyermekköltészet klasszikus és kortárs meséivel, verseivel, dalaival, játékaival, történelmi mondáival biztosítjuk. Óvodánkban a jeles napokat, kirándulásokat a szülők részvételével szervezzük és bonyolítjuk, ezzel is erősítve a családhoz való kötődést, az együtt nevelést.
Építünk a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, ismereteire, élményeire, érzelmeire, játékon és egyéb tevékenységeken keresztül közvetítjük azokat a tapasztalatokat, melyek a gyermekek értelmi fejlesztését segítik.

Galéria

Maci csoport életképek
Cica csoport életképek
Mókus csoport életképek
Nyuszi csoport életképek

Alapítvány

Neve: Kéz a Kézben Gyermekeinkért Gyulai Óvodai Alapítvány
Adószáma: 18378595-1-04
Számlaszáma:
Bemutatkozás:
A Béke sugárúti óvodába járó gyermekek személyiségének kibontakoztatása, harmonikus, családias légkörben való fejlesztése érdekében az ehhez szükséges korszerű játékok és oktatási eszközök biztosítása. Hozzájárul az óvodai dolgozók szakmai továbbképzéseken való részvételéhez, munkájuk minőségi javításához. Biztosítja az óvoda külső-belső állagmegóvási munkáihoz szükséges pénzügyi fedezetet, az óvoda működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával, beszerzésével és karbantartásával hozzájárul a gyermekek komfortérzetének kialakításához.

Kapcsolat

Enyediné Nagy Krisztina - Tagintézmény-igazgató

5700 Gyula, Béke sugárút 53.

bekeovi53@gmail.com

+36-66-642-529 / +36-30-228-7810