Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hírek, események

Álláspályázat Gyógypedagógus-Szomatopedagógus(Szenzomotoros terápiában jártas) munkakör betöltésére

Álláspályázat Gyógypedagógus-Szomatopedagógus(Szenzomotoros terápiában jártas) munkakör betöltésére

Álláspályázat Gyógypedagógus - Szomatopedagógus (Szenzomotoros terápiában jártas) munkakör betöltésére.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:   16808
Intézményi iktatószám:   K - 258 / 2023

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GYULA VÁROS EGYESÍTETT ÓVODÁJA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Gyógypedagógus - Szomatopedagógus (Szenzomotoros terápiában jártas szakember)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A gyógypedagógus-szomatopedagógus munkakörébe tartozó feladatok ellátása, foglalkozások megtartása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok szerint.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Gyula
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyveo.hu honlapunkon szerezhet.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Gyógypedagógus
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Szomatopedagógus - Szenzomotoros terápiában jártas szakember
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.07.28. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázati anyag áttekintését követően, a nyertes pályázót telefonon értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.08.03. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Helyben szokásos módon
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.15.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza